Obaveštenje o suzbijanju komaraca u opštini Bačka Topola

Obaveštavamo Vas da će u periodu od 11.07.2022. do 16.07.2022 godine biti izvršen tretman iz vazduha odraslih formi komaraca na teritoriji opštine Bačka Topola i to u sledećim naseljenim mestima:

Bačka Topola u naseljenim mestima: Bačka Topola, Zobnatica, Karađorđevo, Mali Beograd, Bački Sokolac, Tomislavci, Krivaja, Gornja Rogatica, Stara Moravica, Pačir, Panonija, Novo Orahovo, Pobeda, Njegoševo, Svetićevo, Kavilo, Srednji Salaš, Bajša, Bogaroš, Bagremovo, Gunaroš i tretman kritičnih priobalnih zona oko jezera.

Akcija suzbijanja komaraca će se vršiti u danu sa povoljnom meteorološkom sitauacijom. U slučaju neodgovarajućih meteoroloških uslova, akcija suzbijanja komaraca će se pomeriti za drugi termin, o čemu ćete biti naknadno obavešteni.

Biocid koji će se primeniti u suzbijanju odraslih formi komaraca iz vazduha je Neopirox lambda 2,0 čija je aktivna materija lambdacihalotrin.

Obaveštenje>>