Odluka o raspisivanju javnog oglasa putem prikupljanja ponuda za otuđenje (prodaju) građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Bačka Topola radi izgradnje (6146/15 k.o. Bačka Topola-grad)