Odluka o raspisivanju javnog oglasa putem prikupljanja ponuda za otuđenje (prodaju) građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bačka Topola radi izgradnje (1104 k.o. Bačka Topola-grad)