Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada na lokacija Bečejski put bb.