Obaveštenje za davanje predloga za dodeljivanje priznanja «Pro urbe» u 2022. godini

Priznanje «Pro urbe» se dodeljuje fizičkim i pravnim licima čija je delatnost ili životno delo doprinelo razvoju opštine Bačka Topola očuvanju tradicija, afirmaciji i sve opštem napretku obrazovanja, kulturnog života, umetnosti, fizičke kulture, unapređenju životne sredine i drugih vidova stvaralaštva na teritoriji opštine Bačka Topola.
Predloge za dodeljivanje priznanja «Pro urbe» mogu podneti građani, pravna lica.
Predlozi se podnose Odboru za nagrade i priznanja do 1. juna 2022. godine.
Predlog za dodeljivanje priznanja «Pro urbe» treba da sadrži podatke o pravnom ili fizičkom licu i pismeno obrazloženje.

Predlozi se podnose na sledeću adresu:
    Skupština opštine Bačka Topola
    Odbor za nagrade i priznanja
    ul. Maršala Tita br. 38
    24300 Bačka Topola

    Nepotpune i neblagovremene predloge Odbor neće razmatrati.

Odbor za nagrade i priznanja

Preuzmi obaveštenje>>