Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u drugom krugu u opštini Bačka Topola- digitalno javno nadmetanje

Predsednik opštine Bačka Topola je uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS br. 320-11-2747/2022-14 od dana 17.03.2022. god., doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bačka Topola i raspisao Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini br.320-66/2022-I.

Shodno  odredbama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakupu i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20, 133/20 i 63/2021) javno nadmetanje se odvija elektronskim putem, preko veb-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja.

Veb-aplikacija za sprovođenje javnog nadmetanja dostupna je na zvaničnoj veb-prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište .

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 14,00 časova, dana 28.03.2022.godine. Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini održaće se dana 05.04.2022.god. sa početkom u 12,00 časova.

Oglas>>

Saglasnost>>

Zaključak>>

Uputstvo>>

Link Uprave za poljoprivredno zemljište>>