Konkurs za energetsku efikasnost u Opštini Bačka Topola

U okviru konkursa za podsticaj energetske efikasnosti biće moguće konkurisati za nabavku opreme i izvođenje radova u Opštini Bačka Topola, koje ima važnu ulogu sa ekološke i ekonomske tačke gledišta.

Pored sopstvenog udela stanovništva, investicije podržavaju i Opština Bačka Topola i Ministarstvo rudarstva i energetike, sa ukupno 6-6 miliona dinara. Opština i ministarstvo su zaključili ugovor o podržavanju ove investicije.

Kao sledeći korak, Opština će raspisati tender za građevinska i snabdevačka preduzeća, od kojih će biti moguće nabaviti opremu za unapređenje energetske efikasnosti i koje će obavljati povezane poslove.

Nakon toga, očekuje se da ćemo za 1-1,5 mesec objaviti konkurs građanima, o čemu ćemo ih blagovremeno obavestiti na internet stranici Opštine Bačka Topola i putem medija.

Molimo građane koji žele da se prijave na konkurs da ne kupuju nikakav materijal, i ne započnu nikakve radove pre objavljivanja konkursa i zaključenja ugovora. Investicije započete pre zaključenja ugovora više se ne mogu podržati putem konkursa.

Takođe ćemo uskoro obavestiti javnost o tome za kakvu tačno investiciju građani u našoj Opštini mogu da se prijave.