Obaveštenje za građane Opštine Bačka Topola o zabrani spaljivanja ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka

Opštinski štab za vanredne situacije obaveštava građane Opštine Bačka Topola o pravilima zaštite od požara na teritoriji Opštine Bačka Topola.

Paljenjem ostataka strnih useva i biljnih ostataka razvijaju se visoke temperature koje površinski sloj zemljišta pretvara u pepeo i prašinu koju odnose vetrovi i spiraju kiše, tako da nestaje sloj najvažniji za donošenje roda. Paljenjem se ubijaju svi živi organizmi zemljišta (kišne gliste, mikroorganizmi) koji imaju ulogu u ishrani biljaka prevodeći biljna hraniva iz đubriva u oblike pristupačane biljkama - vrše razlaganje organskih materija zemljišta.

Prilikom paljenja razvija se velika količina dima koji vetar nosi prema saobraćajnim putevima i na taj način se ugrožavaju učesnici u saobraćaju usled smanjene vidljivosti prouzrokovane gustim dimom.

Kazne za nepridržavanje posebnih mera zaštite strnih useva od požara kreću se za pravno lice od 300.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara, a za fizička lica  10.000,00 dinara. Osim novčanih kazni, onaj ko izazove požar gubi i pravo da konkuriše za sredstva za podsticanje razvoja poljoprivrede na određeni period.

Lice koje je radnjama spaljivanja ostataka strnih useva, spaljivanja smeća na otvorenom prostoru i spaljivanjem biljnih ostataka izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom.