Broj zaraženih u opštini Bačka Topola

Stanje na dan 24.09.2021.god

2409