Javni uvid u izmene i dopune plana detaljne regulacije za deo bloka 2. u Bačkoj Topoli