Bačka Topola

Stanovništvo

Prvi rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini:

Broj lica po naseljima
1 Bagremovo 154
2 Bajša 2313
3 Bačka Topola 14991
4 Bački Sokolac 488
5 Bogaraš 83
6 Gornja Rogatica 409
7 Gunaroš 1265
8 Zobnatica 238
9 Kavilo 177
10 Karađorđevo 470
11 Krivaja 677
12 Mali Beograd 486
13 Mićunovo 474
14 Novo Orahovo 1894
15 Njegoševo 539
16 Tomislavci 552
17 Panonija 611
18 Pačir 2623
19 Pobeda 270
20 Svetićevo 137
21 Srednji Salaš 109
22 Stara Moravica 5128
23 Obornjača 0
UKUPNO 34088

 

Prema popisu stanovništva iz 2002. godine, opština je imala 38.179 stanovnika. Broj radno sposobnog stanovništva je 24.328, od čega 12.895 čine muškarci a 11.433 žene. Od ukupnog broja stanovnika 16.154 živi u opštinskom centru, gradu Bačkoj Topoli, dok 22.025 stanovnika živi u 22 naselja u opštini. Etnička struktura stanovništva je sledeća: Mađari – 59%, Srbi – 30%, Crnogorci – 1,4%, Rusini – 0,8%, Slovaci – 0,5%, ostali – 8,3%. Po statističkim podacima iz 2003. godine na području opštine je bilo zaposleno 7542 radnika, i to u privredi 6.200 a u vanprivredi 1.342 radnika.


Geografski podaci

Opština Bačka Topola nalazi se u Vojvodini, u središnjem delu Bačke, na površini od 596 km². Na severu se graniči sa opštinom Subotica, na severoistoku sa opštinom Senta, na istoku sa opštinom Ada, na jugoistoku je opština Bečej, na jugu se nalazi opština Mali Iđoš, na jugozapadu je opština Kula, a na zapadu opština Sombor.

 

Bačkotopolska opština ima 23 naselja:

 

1. Pačir, 2. Stara Moravica, 3. Bački Sokolac, 4. Tomislavci, 5. Karađorđevo, 6. Mali Beograd, 7. Zobnatica, 8. Mićunovo, 9. Novo Orahovo, 10. Obornjača, 11. Kavilo, 12. Svetićevo, 13. Pobeda, 14. Gunaroš, 15. Bagremovo, 16. Bogaroš, 17. Njegoševo, 18. Bačka Topola, 19. Bajša, 20. Panonija, 21. Srednji Salaš, 22. Gornja Rogatica, 23. Krivaja

 

Naselja su izgrađena na plodnom černozemu lesne zaravni ispresecane rečicama i dolinama sa umereno-kontinentalnom klimom severnobačkog tipa. Kroz opštinu prolazi železnička pruga i autoput pravca Beograd-Subotica-Budimpešta, kao i sobraćajnice koje povezuju Sentu i Sombor, Bečej i Bajmok, Bačku Palanku i Horgoš. Grad Bačka Topola nalazi se na 45° 49´ severne geografske širine i 19° 39´ istočne geografske dužine. Izgrađen je u dolini rečice Krivaja i na brežuljkastom terenu telečke lesne zaravni. U njemu se ukraštaju putni pravci sever-jug i istok-zapad. Od Subotice je udaljen 32 km, od Sente i Bečeja oko 40 km, od Sombora 45 km i od Novog Sada 69 km. Prema poslednjem popisu 2002. godine, opština Bačka Topola ima ukupno 38.242, a grad Bačka Topola 16.600 stanovnika. Nacionalna struktura stanovništva je sledeća: Mađari – 59%, Srbi – 30%, Crnogorci – 1,4%, Rusini – 0,8%, Slovaci – 0,5%, ostali – 8,3%.


Mapa grada