Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bačka Topola za 2020 god.

Skupština opštine Bačka Topola na svojoj sednici održanoj dana 01.10.2020.god. je po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 320-11-6380/2020-14 od dana 04.09.2020. god.  usvojila Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Bačka Topola za 2020. godinu koji se objavljuje u „Službenom listu opštine Bačka Topola“ kao i na www.btopola.org.rs.

Godišnji program>>

Zaključak>>