Grčkokatolička crkvena zajednica

Grkokatolička crkvena opština - Ruski Krstur

Župnik: Julijan Rac

CRKVA PRESVETOG SPASITELJA
Novo Orahovo
Oslobodilačka 1