Odeljenje za finansije

Ildiko Fekete rođena je 29. avgusta 1959. godine u Adi. Osnovnu školu je pohađala u Adi, gimnaziju u Bečeju, a Ekonomski fakultet u Subotici. Od 1986. godine živi u Bačkoj Topoli, gde se kao diplomirani ekonomista zapošljava u Komitetu za društveno planiranje u okviru Opštinskih organa uprave. Od kraja 1993. godine radi na računovodstvenim poslovima, a od 2001. godine je raspoređena na radno mesto načelnika Odeljenja za finansije Opštinske uprave Bačka Topola. Poseduje određen broj certifikata iz pojedinih oblasti stručnog znanja. Udata je i majka jednog deteta.


Na radnom mestu zalaže se za timski rad, koji poboljšava, kako rezultate rada, tako i međuljudske odnose. Šire posmatrano, želja joj je, da se uz zajednički trud i zalaganjeizgradizdravo, nezagađeno okruženje življenja, kao i da se mladima otvore vidici i stvore mogućnosti, da postanu korisni i dragoceni članovi ljudske zajednice.


Kontakt: Bačka Topola, Maršal Tita 30.

Telefon: 024/715-470

E-mail: ildiko.fekete@btopola.org.rs