Evangelistička crkvena zajednica

Evangelistička crkvena opština - Bajša

telefon: 721-048

Dušebrižnik: Arpad Dolinski, superintendant

EVANGELISTIČKA CRKVA
Bajša