Uputstvo za pripremu budžeta za 2019. godinu

Započet je postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Bačka Topola za 2019. godinu.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava su dužni da svoj nacrt finansijskog plana dostave i u pisanoj i u elektronskoj formi na sledećim obrascima.
Rok za dostavu traženih podataka je 31.08.2018. godine.

Preuzimanje uputstva i tabele >>