Udruženje građana

Tražena reč:
R.Br.NazivAdresaKontakt
4"AERO" KONJIČKI KLUBBAJŠA,ZAKINA 6061 2209854
8"AGRARNA UNIJA INDIV. PP PROIZV. B.TOPOLE"BAČKA TOPOLA,GLAVNA 44024/713-042
47"ANTIFAŠISTIČKI POKRET" UDRUZ. GRAĐANABAČKA TOPOLA,STEVANA SREMCA 12024/714-266
50"ARKUS" EKOLOŠKO DRUŠTVOBAČKA TOPOLA,ŠKOLSKA 2024/715910
51"ARMIDA" FORUM ŽENANOVO ORAHOVO,KOŠUT LAJOŠA 2024/723-079
53"ARTEMIS" KINOLOŠKO DRUŠTVOPAČIR,SRPSKA 22
54"ASOCIJACIJA POVRTARA 95" UDR.GRAĐANABAČKA TOPOLA,LIST FERENC 12065/8221155
55"ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE B.TOPOLA"BAČKA TOPOLA,GLAVNA 12024/712-403
56"ASPERA ASTRA" UDRUZENJE MLADIH BAČKA TOPOLA,ČANTAVIRSKI PUT 30
60"AUTO M BT" AUTO MOTO KLUBBAČKA TOPOLA,SVETOSAVSKA 1663508249
63"AVENA" SEKCIJA LJUBIT.PRAVIL.ISHRANEBAJŠA,ZAKINA 10064/2598275
64"BAAT CHAM DAO" KUNG-FU KLUBBAČKA TOPOLA,ŠUMADIJSKA 21063/862-7715
66"BAČKA TOPOLA" KARATE KLUBBAČKA TOPOLA,Ž.J.ŠPANCA 1024 715545
67"BAČKA TOPOLA" KINOLOŠKO DRUŠTVOBAČKA TOPOLA,OMLADINSKA 33024/713765
68"BAČKA TOPOLA" KLUB REAL.AIKIDA I JIU JUTCUABAČKA TOPOLA,ĐURE JAKŠIĆA 16
69"BAČKA TOPOLA" OPŠTINSKI SAVEZ ODG. GOLUBOVABAČKA TOPOLA,JOŽEFA ATILE 4024/718-090
70"BAČKA TOPOLA" STONOTENISKI KLUBBAČKA TOPOLA,JADRANSKA 5024/711-351
71"BAČKA TOPOLA" TENISKI KLUBBAČKA TOPOLA,TANČIĆ MIHALJA 12063/503-653
72"BAČKA TOPOLA" UDRUZENJE POLJOPRIVREDNIKA BAČKA TOPOLA,GLAVNA 12
74"BAČKA" PLANINARSKO-EKOLOŠKI KLUBBAČKA TOPOLA,VIRAG BALAŽA 12024/711-534
75"BAČKA" KONJIČKI KLUBPAČIR,LAZE KOSTICA 2024/4744-060
77"BAČKA" PAČIR FUDBALSKI KLUBPAČIR,LAZE KOSTICA 2024/4744060
78"BAČKA" ŠAH KLUBPAČIR,L. KOSTICA 2024/744060
79"BAČKA" UDRUZENJE ODGAJIVAČA GOLUBOVABAČKA TOPOLA,JOŽEFA ŽAKIJA 37024/718-090
83"BAČKOTOPOLSKI FORUM" UDRUZ. GRAĐANABAČKA TOPOLA,GLAVNA 44
84"BAČKOTOPOLSKI ŠAHOVSKI KLUB"BAČKA TOPOLA,JADRANSKA 5024/711-351
87"BAJŠA" FUDBALSKI KLUBBAJŠA,PRVOMAJSKA BB064/355-4485
88"BAJŠA" STONOTENISKI KLUBBAJŠA,ZAKINA 10024/721-310
89"BAJŠA" TAEKWAN-DO KLUBBAČKA TOPOLA,JOVANA MIKIĆA 5024/715-273
91"BAKLJA" D.V.D. NOVO ORAHOVONOVO ORAHOVO,TORNJOŠKI PUT 10
101"BELO JAGNJE" UDRUZ. ODGAJ. OVACA I KOZENOVO ORAHOVO,KOŠUT LAJOŠA 2
102"BENIKSAL" DRUŠTVO ZA NEGOV.IST.I KUL.BAČKA TOPOLA,IBARSKA 4024/715-525
103"BETHESDA" HUMANITARNO DRUŠTVOBAČKA TOPOLA,SENĆANSKI PUT 16/A024/715269
109"BLACK POOL" AEROBIK KLUBBAČKA TOPOLA,SEVERNA 1063/293-458
111"BMC" UDRUZENJESTARA MORAVICA,PAČIRSKI PUT 14
115"BONUS" UDRUZENJE GRAĐANASTARA MORAVICA,KARCAG 12063/107-1057
122"BRATSTVO" KUDBAJŠA,ZAKINA 6024/721-282
129"BUBA BT" BAČKA TOPOLABAČKA TOPOLA,RUŽA 3
130"BUDO SPORTING" KARATE KLUBBAČKA TOPOLA,IVE ANDRIĆA 6/A
131"BUDUĆNOST GUNAROŠA"GUNAROŠ,MARŠALA TITA 834726-012
132"BUDUĆNOST" UDRUZENJE ODGAJIVAČA SVINJABAJŠA,ZAKINA 6024/721-374
137"CAPRIOLO" BICIKLISTIČKI KLUBBAČKA TOPOLA,M.TITA 109024/715-898
139"CAPRIOLO" STRELJAČKI KLUBBAČKA TOPOLA,EDVARDA KARDELJA BB24715898
141"CENTAR ZA RURALNI RAZVOJ-BAJŠA" UDRUZENJEBAJŠA,ZAKINA 6
146"CIVIL" UDRUZENJE GRAĐANABAČKA TOPOLA,JO LAJOŠA 8
148"CODER CLUB" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,LAJOŠA KOŠUTA 44714-196
154"CRVENI KRST BAČKA TOPOLA"BAČKA TOPOLA,PETEFI BRIGADE 7024/715621
155"CSÚZI JÓZSEF" ODRED IZVIĐAČA PAČIRPAČIR,LENJINOVA 33024/744-060
156"CVET SVETA-VILÁGNAK VIRÁGA" BAČKA TOPOLA,ŠIROKA 81024/715-974
157"ČABAI KAROLJ" UDRUZENJE PEDAGOGABAČKA TOPOLA,SUBOTIČKI PUT BB024/713-225
160"ČIPKEROŽA" SEKCIJA RUČNIH RADOVANOVO ORAHOVO,KOŠUT LAJOŠA 2024/4723-348
161"ČUVARI DEČJEG SPORTA" SPORT.ORGAN.BAČKA TOPOLA,VINOGRADSKA 77063/888-8817
168"DELFIN KLUB BAZEN" PLIVAČKI KLUBSTARA MORAVICA,BAJŠANSKI PUT 3
173"DOBROV VATROGASNO DRUŠTVO" BAJŠABAJŠA,ZAKINA 6024/715735
174"DOBROV.VATROGASNO DRUŠTVO GUNAROŠ"GUNAROŠ,MARŠALA TITA 85024/726-024
175"DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PAČIR"PAČIR,LAZE KOSTICA 2024/744060
179"DONA" UDRUZENJE ŽENABAJŠA,ZAKINA 6024/721-004
188"DRUŠTVO LEKARA BAČKA TOPOLA I MALI IĐOŠ"BAČKA TOPOLA,SVETOG STEFANA 1024/715-425
189"DRUŠTVO PČELARA BAČKA TOPOLA"BAČKA TOPOLA,GLAVNA 44024/711-253
190"DRUŠTVO VOJ.MAĐ.ZA OBR.ODRASLIH-DVMOO"BAČKA TOPOLA,GLAVNA 55/A024/711-123
191"DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆ.BOLESTI"BAČKA TOPOLA,PETEFI BRIGADE 7024/711-552
192"DRUŠTVO ZA ZAŠT.ŽIV-PRIZORGO B.TOPOLA"BAČKA TOPOLA,JO LAJOŠA 25064/672-6368
197"DUGA" AKTIV ŽENA PANONIJAPANONIJA,ŠARLA DE GOLA BB024/713-198
198"DUNAVSKA INICIJATIVA" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,SEDMOG JULA 1/A
200"E.C.E. KLASTER" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 70
201"EĐŠEG" KUGLAŠKI KLUBBAČKA TOPOLA,JADRANSKA 5024/712-619
202"EINBEL" - ZA BOLJI ŽIVOTBAČKA TOPOLA,TRG DR. ZORANA ĐINĐIĆA 1/6/1
207"EKO-GERILA" UDRUZENJE GRAĐANABAČKA TOPOLA,VIRAGA BALAŽA 29024/714-630
208"EKOLOŠKO DRUŠTVO GOLUB" UDRUZENJEGUNAROŠ,MARŠALA TITA 83024/4726-012
217"ETNO" DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJABAJŠA,ZAKINA 6024/721-183
219"EVROPSKA INICIJATIVA ŽENA" UDRUZENJEKRIVAJA,VUKA KARADŽIĆA 14
223"FAZAN BAJŠA" UDRUZENJE LOVACABAJŠA,TOPOLSKI PUT 58024/721-019
224"FAZAN STARA MORAVICA" LOVACKO UDRUZ. STARA MORAVICA,SOMBORSKI PUT 1024/741127
225"FAZAN" LOVAČKO DRUŠTVO PAČIRPAČIR,SRPSKA 220 24 4744029
227"FILM-MUZEJ" UDRUZENJE GRAĐANABAČKA TOPOLA,DUNAVSKA 8/III024/714-880
231"FLABI - ANI" UDRUZENJE REKREACIJA BAČKA TOPOLA,OMLADINSKA 3712-267
233"FOND ZA RAZVOJ NOVOG ORAHOVA"NOVO ORAHOVO,KOŠUT LAJOŠA 224723089
234"FONDACIJA ZA RAZVOJ STARE MORAVICE"STARA MORAVICA,PAČIRSKI PUT 2
251"GOLGOTA" HRIŠĆANSKO UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,GLAVNA 36024/712-243
252"GOLUB" LOVAČKO DRUŠTVONJEGOŠEVO,MILANA STANČIĆA 17024/727-090
253"GOLUB" UDRUZENJE ODGAJIVAČA GOLUBOVANJEGOŠEVO,NIKOLE TESLE 26
254"GOLUBARSKI SAVEZ OPŠTINE BAČKA TOPOLA"BAČKA TOPOLA,ČANTAVIRSKI PUT 72
258"GRACZA JANOS" DRAMSKO KNJIŽEVNO UDRUZ.NOVO ORAHOVO,KOŠUT LAJOŠ 2024 723021
259"GRAĐANSKA INICIJATIVA SVETIĆEVO" UDRUZENJESVETIĆEVO,PROLETERSKA 924727094
262"GUNAROŠ" ŠAHOVSKI KLUBGUNAROŠ,MARŠALA TITA 89063/8627725
265"HADŽI DR JANOŠ" D.V.D. B.TOPOLABAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 59024/715735
272"HERA" KLUB ŽENABAČKA TOPOLA,BAČKA 1024/714-140
276"IKON" UDRUZENJENOVO ORAHOVO,JNA 36
288"IRIS" UDRUZENJE GRAĐANABAČKA TOPOLA,PETEFI BRIGADE 7024/713-042
289"ISKRA" CIVILNO UDR. ZA UNAPR.ŽIV. NA SELUPOBEDA,MARŠALA TITA 1
293"JABLANOV RED" EKOLOŠKO UDRUZENJESTARA MORAVICA,PAČIRSKI PUT 2
297"JEDINSTVO" UDRUZ.ODGAJ.GOLUBOVABAČKA TOPOLA,JOŽEF ATILE 4060/306-3654
298"JEZERO" EKOLOŠKO UDRUZENJE RIBOLOVACABAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 30
299"JEZERO" UDRUZENJE SPORTSKIH RIBOLOVACAPANONIJA,LENJINOV TRG 1(24) 725045
301"JOMADDICT" UDRUZENJE GRAĐANABAČKA TOPOLA,DURMITORSKA 28024/713-187
303"JOŽEF ATILA" KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVOGUNAROŠ,M.TITA 83024/726-135
305"KADARKA" UDRUZENJE VINOGRADARABAJŠA,ZAKINA 6024/721-095
308"KA-MI" UDRUZENJE SPORTSKIH RIBOLOVACABAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 30024/721-022
309"KANKU-DO" KARATE KLUBBAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 77
310"KARAĐORĐEVO- M.BEOGRAD" UDRUZ. LOVACAMALI BEOGRAD,MARŠALA TITA BB024/715-746
313"KLUB DOSELJENIH I PROGNANIH LICA" B.TOPOLABAČKA TOPOLA,LENJINOVA 44024/713-960
314"KLUB ODGAJIVAČA SPORT.GOLUB.PISM."BAČKA TOPOLA,MLINSKA 9024/715-876
315"KLUB PANTA RHEI" UDRUZ.GRAĐANABAČKA TOPOLA,PREŠERNOVA 2063/8653020
316"KLUB PROIZVOĐAČA GUNAROŠ"GUNAROŠ,MARŠALA TITA 83024/726-391
317"KLUB PROIZVOĐAČA NOVO ORAHOVO"NOVO ORAHOVO,KOŠUT LAJOŠA 2024/723-222
318"KLUB PROIZVOĐAČA" BAČKA TOPOLABAČKA TOPOLA,GLAVNA 44024/713-225
320"KOBRA" KARATE KLUBGUNAROŠ,MARŠALA TITA 89024/715-454
321"KODÁLY ZOLTÁN" MAĐARSKI KULTURNI CENTARBAČKA TOPOLA,VUKA KARADŽIĆ 1024/715-640
322"KOLIS" UDR.ZA ZAŠTITU U ODGOJ UKRAS.PTICAPAČIR,LENJINOVA 33024/4744-060
328"KRIVAJA" DOBROV. VATROGASNO DRUŠTVOKRIVAJA,NIKOLE TESLE 7024/724-010
330"KRIVAJA" FUDBALSKI KLUBKRIVAJA,VUKA KARADŽIĆA BB024/724-510
331"KRIVAJA" UDRUZENJE LOVACAKRIVAJA,NIKOLE TESLE BB024/711868
332"KRIVAJA" UDRUZENJE MALIH AKCIONARA KRIVAJA,BRANKA RADIČEVIĆA 8724-117
334"KROZ IGRU DO SPORTA" ŠKOLICA SPORTA BAČKA TOPOLA,NIKOLE TESLE 1624713198
335"KRUG PRIJATELJA MEĐ.UMET.KOLON. 9+1"STARA MORAVICA,ŠKOLSKA 2
336"KULTURNI CENTAR ADI ENDRE" STARA MORAVICA,ŠKOLSKA 2024/741-127
338"LA SION" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 77063/102-3405
340"LAJOŠ SEGI" OMLADINSKI ŠAHOVSKI KLUB BAJŠA,ZAKINA 6
351"MAG" UDRUZENJE NEGOVANJE TRADICIJENOVO ORAHOVO,LAJOŠA KOŠUTA 2
353"MALA BAČKA" UDR.OBOLELIH OD MULT.SKL.BAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 30065/616-6267
354"MANISLAV ŠUPICE - MANE" KONJIČKI KLUBBAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 19
356"MARA" UDRUZENJE GRAĐANABAČKA TOPOLA,GLAVNA 12024/713-515
357"MARATON" PLIVAČKI KLUBBAČKA TOPOLA,ČANTAVIRSKI PUT 24024/715-270
366"MEĐUOPŠT.DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV RAKA"BAJŠA,ZAKINA 10024/715-425
367"MELODIJA" KAMERNI ORKESTARBAČKA TOPOLA,TOT FERENCA 6024/731-110
368"MEN-THAL DROGPREVENT" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,PETEFI ŠANDORA 824713746
387"MIĆUNOVO" FUDBALSKI KLUBMIĆUNOVO,PABVLA MIĆUNOVIĆA 2063/866-3764
395"MIX EVENT" OMLADINSKI KLUBBAČKA TOPOLA,VOJVOĐANSKIH BRIGADA 15
396"MLADI ISTRAŽIVAČI BAČKE TOPOLE"BAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 44024/711720
397"MLADOST 1952" FUDBALSKI KLUBGORNJA ROGATICA,PETRA DRAPŠINA 224724017
398"MLADOST" UDRUZENJE LOVACAGORNJA ROGATICA,PETRA DRAPŠINA 1024/724-117
402"MOJ VISOKOLETAČ" UDR. ODG. GOLUBOVA BAČKA TOPOLA,ČANTAVIRSKI PUT 56
404"MONOGRAFIJA" UDRUZENJE ZA ISTOR.NASELJASTARA MORAVICA,PAČIRSKI PUT 2024/741-127
406"MORAVICA" DOBROV. VATROGASNO DRUŠTVOSTARA MORAVICA,PAČIRSKI PUT 24024/741-127
408"MORAVICA" RADIO KLUBSTARA MORAVICA,KOŠUT LAJOŠ 3/2
409"MORAVIČKA ŠTUKA" UDRUZ. SP. RIBOLOVACASTARA MORAVICA,PAČIRSKI PUT 1063 1639868
410"MORAVIČKI INTELEKTUALNI FORUM"STARA MORAVICA,SVETOG STEVANA 20024/741-022
411"MOST" UDRUZENJEBAJŠA,GRANIČARSKA 43
415"MOTO KLUB SINOVI SEVERA" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 102
422"NAĐAPATI KUKAC PETER" DRUŠTVO BAČKA TOPOLA,ETVEŠ LORANTA 1024/714-804
424"NEKTAR" PČELARSKO DRUŠTVOBAJŠA,ZAKINA 4024/721-306
425"NEMAČKO UDRUZENJE U BAČKOJ TOPOLI"BAJŠA,ZAKINA 6024/721-052
440"NOVI POČETAK" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,BARANJSKA 19
442"NOVO ORAHOVO" UDRUZENJE ŽENANOVO ORAHOVO,TORNJOŠKI PUT 10024/723-334
444"OBJEKTIV" UDRUZ. ZA REGIONALNU KOMUNIKACIJU BAČKA TOPOLA,DUNAVSKA 8/3024/715-048
445"OBNOVA" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,BORAČKA 3060/607-1976
446"OBRAZ.KULT.DRUŠTVO ADY ENDRE"GUNAROŠ,M.TITA 89024/726-404
447"ODGAJIVAČI GOVEDA OPŠT. B.TOPOLA" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,FERENCA KIŠA 14024/718-007
448"OLIMPIJA" FUDBALSKI KLUBGUNAROŠ,M.TITA 83024/726-066
449"OMLADINSKI DUVAČKI ORKESTAR"STARA MORAVICA,MIHALJA TANČIĆA 2024/741-127
450"OMLADINSKI KLUB NOVO ORAHOVO"NOVO ORAHOVO,BORISA KIDRIĆA 2024/723051
452"OPŠTE UDRUZENJE PREDUZETNIKA"BAČKA TOPOLA,M.TITA 61024/715-876
453"OPŠTIN. VATROGASNI SAVEZ BAČKA TOPOLA"BAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 59024/715735
455"OPŠTINSKA ORGAN.SAVEZA INVALIDA RADA"BAČKA TOPOLA,GLAVNA 58024/711198
456"OPŠTINSKA UNIJA" BAČKA TOPOLABAČKA TOPOLA,CVETNA 28
457"OPŠTINSKI FUDBALSKI SAVEZ"BAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 30024/715352
462"ORAHOVO" SPORSTKO TEHNIČKO DRUŠTVONOVO ORAHOVO,KOŠUT LAJOŠA 2024/723051
463"ORASI" BOVLING UDRUZENJENOVO ORAHOVO,KOŠUT LAJOŠA 2024/723-487
465"ORIGO" UDRUZENJE GRAĐANABAČKA TOPOLA,GLAVNA 12
471"PAČIR" KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVOPAČIR,LAZE KOSTIĆA 2
472"PAČIR" OMLADINSKI KLUBPAČIR,LENJINOVA 3324/4744060
473"PAČIR" UDRUZENJE POLJOPRIV. PROIZVOĐAČAPAČIR,LENJINOVA 33024/744-272
474"PAČIR" UDRUZENJE SPORTSKIH RIBOLOVACAPAČIR,LAZE KOSTIĆA 2024 4744057
475"PALETA" UDRUZENJE GRAĐANABAČKA TOPOLA,GLAVNA 12062/646-197
479"PANONIJA" INDUST. DOBR. VATROGASNO.DRUŽ.PANONIJA,ŠARLA DE GOLA BB024/725-001
480"PANONIJA" LOVAČKO UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 44024/713412
481"PANONIJA" ODBOJKAŠKI KLUBPANONIJA,ŠARLA DE GOLA BB024/725-104
485"PANONSKE DOBRE VIBRACIJE" DRUŠTVOPANONIJA,ŠARLA DE GOLA BB024/725-104
486"PANONSKI DEČIJI GRAD" UDRUZENJEPANONIJA,ŠARLA DE GOLA BB725-104
487"PANTER" KRIVAJA, KARATE KLUB KRIVAJA,VUKA KARADŽIĆA 4024/711-351
488"PAP PAL" ODRED IZVIĐAČASTARA MORAVICA,TANČIĆ MIHALJ 8
489"PARTIZAN" SPORTSKO DRUŠTVOBAJŠA,ZAKINA 10024/721-004
492"PČELA" UDRUZENJE PČELARASTARA MORAVICA,PAČIRSKI PUT 2638656962
497"PETEFI ŠANDOR" ODRED IZVIĐAČABAČKA TOPOLA,ŠKOLSKA 624713607
498"PETRO KUZMJAK" K.U.D.NOVO ORAHOVO,KOŠUT LAJOŠ 2024/723051
503"PLAVI DUNAV" FONDACIJABAČKA TOPOLA,GLAVNA 44
505"POBEDA ZA RAZVOJ POBEDE" UDRUZENJEPOBEDA,LENJINOVA 7
507"POBEDA" D.V.D.POBEDA,LENJINOVA BB024/727010
508"POBEDA" FUDBALSKI KLUBPOBEDA,LENJINOVA BB024/727014
511"POKRET GORANA" BAČKA TOPOLABAČKA TOPOLA,SUBOTIČKI PUT BB
516"POMOZI DA POMOGNEMO" HUMANITARNO UDRUZENJE BAČKA TOPOLA,SEVERNA 11712-271
521"POZORIŠNI KLUB-IZLOG IDEJA" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,GLAVNA 12064/134-0074
525"PRINC" TENISKI KLUBTOMISLAVCI,KOZARAČKA 21024/4-728-041
532"PROLETER" SPORTSKO DRUŠTVONJEGOŠEVO,BRANKA RADIČEVIĆA 4024/715943
537"RADAR" RADIO KLUBBAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 44, POŠTANSKI BOX 55024/714343
539"RADIONICA ANAGRAM" BAJŠA,ZAKINA 6024/721-254
546"REKI STARA MORAVICA" UDRUZENJESTARA MORAVICA,PAČIRSKI PUT BB
548"REKREATIVACA PAČIR" UDRUZENJEPAČIR,PETEFI BRIGADE 8024/744-272
549"REKSPORT-VETERANI" UDRUZENJE GRAĐANABAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 30063/766-6137
552"RIZLING" UDRUZENJE VINOGRADARA I VOĆARASTARA MORAVICA,PAČIRSKU PUT 2024/741-127
558"RONA" DRUŠTVO ZA NEGU TRADICIJENOVO ORAHOVO,TORNJOŠKI PUT 10645522810
559"ROTARY CLUB" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,SALAŠ 264
568"SAVEZ IZVIĐAČA VOJVODINE" BAČKA TOPOLABAČKA TOPOLA,ŠKOLSKA 6024/715-266
570"SAVEZ VINSKIH VITEŠKIH REDOVA SRBIJE" UDR.BAJŠA,ZAKINA 6
571"SAVEZ ZA DALJIN.-MARAT. PLIVANJE SRBIJE"BAČKA TOPOLA,ČANTAVIRSKI PUT 24024/715-022
572"SAVEZ ŽIVOTA" UDRUZENJE GRAĐANASTARA MORAVICA,MIHALJA TANČIĆA 124741426
594"SKUPŠTINA ZGRADE DUNAVSKA BR. 4" BAČKA TOPOLA,DUNAVSKA 4713-220
595"SLOBODA" FUDBALSKI KLUBSTARA MORAVICA,PAČIRSKI PUT BB024/741-127
596"SLOBODA" KUGLAŠKI KLUBSTARA MORAVICA,PAČIRSKI PUT BB024/741-127
599"SLOVAČKI KULTURNI CENTAR" UDR.GR.BAJŠA,ZAKINA 6024/715-789
604"SMUĐ KRIVAJA I G.ROGATICA" UDR. SP. RIBOL.KRIVAJA,VUKA KARADŽIĆA 14 024/724-017
605"SMUĐ" UDRUZENJE SPORTSKIH RIBOLOVACABAČKA TOPOLA,EDVARDA KARDELJA BB062/239-315
606"SOKO" TEKVONDO KLUBBAČKA TOPOLA,NIKOLE TESLE 13024/711-716
607"SOKOLAC" FUDBALSKI KLUBBAČKI SOKOLAC,LUKE CVETIĆANINA BB024/724-105
608"SOKOLAC" UDRUZENJEBAČKI SOKOLAC,CERSKA 22
610"SPOMENAK" OPŠTINSKI ŽENSKI FORUMBAČKA TOPOLA,LJILJANA 250 24 713879
611"SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE BAČKA TOPOLA"BAČKA TOPOLA,JADRANSKA 5024/712-300
612"SRNDAĆ" LOVAČKO DRUŠTVOBAČKA TOPOLA,SALAŠ 24624713003
613"SRPSKA ITF TEKVON-DO FEDERACIJA" SPORT.SAVEZBAČKA TOPOLA,KIZUR IŠTVANA 28
617"STABLO ŽIVOTA" UDRUZENJE VEL.PORODICASTARA MORAVICA,PAČIRSKI PUT 2024/741-441
620"STARA MORAVICA" UDRUZ.POLJOPR. PROIZV.STARA MORAVICA,PAČIRSKI PUT 2024/742-127
625"SUNCE" UDRUZENJE ZA NEGOVANJE TRADICIJABAČKA TOPOLA,NIKOLE TESLE 26
626"SUNCOKRET - BAČKA TOPOLA" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 44714-053
627"SUNG" TEKVON-DO KLUBBAČKA TOPOLA,JADRANSKA 5
629"SVETIĆEVO" UDRUZ. SPORSTKIH RIBOLOVACASVETIĆEVO,MOŠE PIJADE 4(24) 727098
630"SVI" UDRUZENJE GRAĐANABAJŠA,SRPSKA 8024/715-625
633"ŠAHOVSKI KLUB PANONIJA" SPORT.UDRUZENJEPANONIJA,LENJINOV TRG 1
638"ŠIRALJ" UDRUZENJE ODGAJIVAČA GOLUBOVASTARA MORAVICA,POŠTANSKA 1
641"ŠOLJOM" UDRUZENJE LOVACANOVO ORAHOVO,ŠTEFANA ČANKA 3024/723051
642"ŠTUKA" UDRUZENJE SPORTSKIH RIBOLOVACAGUNAROŠ,25.MAJ 6024/726-097
643"T S C" FUDBALSKI KLUBBAČKA TOPOLA,M.TITA 63024/711-041
645"TANGO" PLESNI KLUBBAČKA TOPOLA,MAKSIMA GORKOG 30
648"TEKIR" UDRUZENJE ODGAJNIVAČA GOLUBOVABAGREMOVO,FRUŠKOGORSKA 4
649"TELEBON" UDRUZENJE ODGAJIVAČA GOLUBOVA BAČKA TOPOLA,MORAVSKA 19
650"TELEDOM BAJŠA"BAJŠA,ZAKINA 6064/2598275
651"TELEDOM ZA RAZVOJ GUNAROŠA"GUNAROŠ,MARŠALA TITA 29024/726-030
658"TILGER MIHALJ" UDRUZENJE GRAĐ.BAČKA TOPOLA,GLAVNA 12063/501-457
660"TIPLER PAČIR" UDRUZ. ODGAJIVAČA GOLUBOVAPAČIR,LENJINOVA 33064-2070149
663"TOLDI" KLUB ZA BODI BILDING I ATLETSKU GIM.NOVO ORAHOVO,KOŠUT LAJOŠA 2024/723-051
664"TOMISLAVCI" FUDBALSKI KLUBTOMISLAVCI,SAVE BOŽIĆA 28024/714-690
676"TOPOLA" KLUB SPORTOVA SNAGEBAČKA TOPOLA,TURZO MIHALJA 2065/850-2752
677"TOPOLA" KOŠARKAŠKI KLUBBAČKA TOPOLA,JADRANSKA 5024/711-351
678"TOPOLA" ODBOJKAŠKI KLUBBAČKA TOPOLA,JADRANSKA 5024/711-351
680"TOPOLA" RUKOMETNI KLUBBAČKA TOPOLA,JADRANSKA 5024/711-351
682"TOPOLA" SPORTSKO DRUŠTVOBAČKA TOPOLA,JADRANSKA 5024/711-351
684"TOPOLČANIN" KARATE UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,NOVOSADSKA 22
685"TOPOLČANKA" OMLADINSKI KOŠAR.KLUBBAČKA TOPOLA,JADRANSKA 5
687"TOPOLJANER" UDRUZENJE ZA ODGOJ GOLUB.BAČKA TOPOLA,ČANTAVIRSKI PUT 7224721272
700"UDARNIK 2012" FUDBALSKI KLUBKRIVAJA,VUKA KARADŽIĆA 7064/675-9657
701"UDRUZ. GRAĐANA ZA RAZVOJ MIĆUNOVA" MIĆUNOVO,PAVLA MIĆUNOVIĆA 2063/389-395
702"UDRUZ. ODGAJ.GOVEDA PODOL.RASE SRBIJE"BAČKA TOPOLA,GLAVNA 55
703"UDRUZ. ORGANIZATORA SLOBOD.AKTIV."STARA MORAVICA,BEOGRADSKA 10024/741-998
704"UDRUZ. ZDRAVSTVENIH RADNIKA B.TOPOLA"BAČKA TOPOLA,SVETOG STEFANA 1024/715-425
705"UDRUZENJE LOKALNIH OMBUDSMANA SRBIJE"BAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 38
706"UDRUZENJE MAĐARSKIH GINEKOLOGA VOJV"BAČKA TOPOLA,SVETOG STEFANA 1024/741-049
707"UDRUZENJE ODGAJIVAČA SVINJA B.TOPOLA"BAČKA TOPOLA,GLAVNA 103024/714-371
708"UDRUZENJE PENZIONERA S.MORAV"STARA MORAVICA,PAČIRSKI PUT 1024/741-127
709"UDRUZENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA"BAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 30063/8536447
710"UDRUZENJE SAMOSTALNIH ZANATLIJA" S.M.STARA MORAVICA,KRALJA MATIJE 4024/741262
711"UDRUZENJE VELIKIH PORODICA 3+" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,SERVO MIHALJA 6
712"UDRUZENJE ZA ZAŠTITU NA RADU B.TOPOLA"BAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 39024/714-827
713"UMETNICKA KOLONIJA BAČKA TOPOLA"BAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 60024/715384
717"URKO" UDRUZ.ZA RAZVOJ KOMJUT.PAČIR,LENJINOVA 33024/744-116
720"VALERIJA" DRUŠT.ZA NEG.TRAD. I RUKOTV.PANONIJA,ŠARLA DE GOLA BB064/211-3370
721"VATROGASAC"UDRUZENJE GRAĐANA GUNAROŠ,MARŠALA TITA 89063/8627725
727"VESELI BOEMI" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,ZADRUŽNA 1
736"VINSKI RED TELEČKE VIS.-AGIOS DIMITROS" UDRBAJŠA,ZAKINA 6063/830-0240
739"VITEŠKI RED VOJVOĐ. KUVARA" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,KINGA SALAŠ 273
740"VODA PILAK" UDRUZENJEKRIVAJA,UPRAVA POBEDA 5/A
743"VOX HUMANA" HUMANITARNO UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,VASE PELAGIĆA 6024/723-094
747"VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ" SRPSKI KULT.CEN.BAČKA TOPOLA,GLAVNA 26024/712300
751"YU-10-BAJŠA" UDR.ODGAJ.VISOKOLETAČABAJŠA,ZAKINA 6024/721-306
752"ZA BOLJU BAČKU TOPOLU" UDRUZENJEBAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 44
753"ZA NJIH" - UDRUZENJE ZA MORAVIČKU DECUSTARA MORAVICA,TANČIĆ MIHALJA 2
754"ZA RAZVOJ NAŠEG SELA MALOG BEOGRADA" UDRUZ.MALI BEOGRAD,MARŠALA TITA 49
755"ZADUŽBINA MEĐEŠI-DAKU"PAČIR,LAZE KOSTIĆA 20 24 4744060
756"ZAJEDNIČKI SAN" UDRUZENJESTARA MORAVICA,PAČIRSKI PUT 2063/851-5215
757"ZAJEDNIČKI ŠAHOVSKI SAVEZ"BAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 54
758"ZAJEDNO ZA NAŠU DECU" UDRUZENJESTARA MORAVICA,VUK KARADŽIĆA 10741-846
759"ZAVIČAJ" KLUB IZBEGLIH, PROGNANIH I DOS.LICAPAČIR,LAZE KOSTIĆA 2063/632-900
760"ZAVIČAJNO-IST. DRUŠTVO VOJVOĐ. MAĐARA"BAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 60
765"ZENIT" DRUŠTVO ISTRAŽIVAČABAČKA TOPOLA,MARŠALA TITA 39
768"ZOBNATICA" UDRUZENJE AKCIONARABAČKA TOPOLA,PRVOG MAJA 18/2024/714-827
772"ŽAKI JOŽEF" ŠAHOVSKI KLUBSTARA MORAVICA,TANČIĆ MIHALJA 60 24 741525
776"ŽITKO" STRELJAČKO DRUŠTVOBAČKA TOPOLA,NIKOLE TESLE 7/924712505