Obaveštenje o ograničavanju radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima

Ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja može se vršiti po sledećem principu:

- Ponedeljak – petak od 07.00 do 15.00 časova;

- Subota: za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 12.00 časova;

- Nedelja neradan dan;

Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Trgovac može, u skladu sa gorenavedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima. Potrebno je da se navedene preporuke sprovedu odmah.

Bbroj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metra uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača, u skladu sa Obaveštenjem objavljenim na internet prezentaciji Vlade R. Srbije 21. marta 2020. godine: https://www.srbija.gov.rs/vest/453303/vlada-poostrila-mere-u-borbi-protiv-koronavirusa.php .