Instrukcija privrednim subjektima koji obavljaju proizvodnu delatnost