Preporuka štaba vanredne situacije na dan 03.05.2020