Preporuka štaba vanredne situacije na dan 30.04.2020