Preporuka štaba vanredne situacije na dan 28.04.2020