Preporuka štaba vanredne situacije na dan 22.04.2020