Preporuka štaba vanredne situacije na dan 27.04.2020