Obaveštenje o psihološkoj pomoći

            U sladu sa proglašenim vanrednim stanjem obaveštavamo Vas da je Centar za socijalni rad opštine Bačka Topola uveo telefonsku liniju radi pružanja psihološke pomoći građanima u novonastaloj situaciji izazvanoj epidemijom korona virusa.
            Stručni radnici Centra će biti dostupni svakim danom 24 časa putem telefona 069/5990869,  građanima koji osećaju strah i zabrinutost od obolevanja i posledica koje ova kriza može imati po njihovo i zdravlje bliskih ljudi, a u cilju pružanja potrebne pomoći i podrške.