Obaveštenje o ograničavanju radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima

Ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja može se vršiti po sledećem principu:

o Ponedelјak - četvrtak od 07.00 do 17.00 časova

o Petak: za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 17.00 časova

o Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlјa celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Trgovac može, u skladu sa gore navedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima. Ova preporuka stupa na snagu odmah.

Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metra uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udalјenosti potrošača.