Obaveštenje građanima koji vode brigu o nepokretnim licima

Obaveštavamo građane Opštine Bačka Topola da građani koji vode brigu o nepokretnim ili slabo pokretnim licima, članovima porodica, mogu podneti zahtev za izdavanje potvrde na osnovu koje će im biti omogućeno da neprekidno – 24 časa budu dostupni tim licima.

Obrazac molbe za podnošenje zahteva za izdavanje Potvrde moguće je preuzeti na adresi www.btopola.org.rs u odelјku „E-usluge“, ali će se podnsci građana preuzeti u rad i kada nisu podneti na propisanom obrascu.

Uz molbu potrebno je priložiti:

  • Fotokopiju lične karte podnosioca zahteva – lice koje vodi brigu o nepokretnom licu
  • Fotokopiju lične karte lica o kome se vodi briga
  • Nalaz lekara specijaliste ili rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kojim se dokazuje da je licu neohodna tuđa nega i pomoć

Lice zaduženo za izdavanje navedenih potvrda u Opštinskoj upravi Bačka Topola:

BOJANA DOZET VARGA
Kontakt telefon 064/8624472
Adresa elektronske pošte: bojana.dozetvarga@btopola.org.rs