Obaveštenje građanima za izdavanje dozvola za kretanje za vreme zabrane ketanja

Obaveštavamo građane Opštine Bačka Topola, da građani koji vode brigu o nepokretnim ili slabo pokretnim licima mogu podneti zahtev za dozvolu za kretanje za vreme zabrane kretanja.

Uz molbu potrebno je priložiti:

  • Fotokopiju lične karte podnosioca zahteva – lice koje vodi brigu o nepokretnom licu
  • Fotokopiju lične karte lica o kome se vodi briga
  • Nalaz lekara specijaliste ili rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kojim se dokazuje da je licu neohodna tuđa nega i pomoć

Takođe, roditelji kojima je pravnosnažnom sudskom presudom regulisano viđanje sa detetom u terminima koji ulaze u policijski čas, mogu podneti zahtev za dobijanje dozvole za kretanje za vreme zabrane kretanja.

Uz molbu potrebno je priložiti:

  • Fotokopiju lične karte roditelja
  • Fotokopiju pravnosnažne presude

Molbe možete dostavljati na sledeću adresu elektronske pošte: bojana.dozetvarga@btopola.org.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona radnim danima od 8 do 15 časova na sledeći broj telefona: 064/8624472