Obaveštenje građanima

Obaveštavamo građane Opštine Bačka Topola da će, na osnovu Zaklјučka Vlade Republike Srbije broj 53-2561/2020 od 16. marta 2020. Godine, Opštinska uprava Bačka Topola nastaviti da obavlјa poslove koje je obavlјala u neposrednom kontaktu sa strankama i to putem pisane ili elektronske pošte ili putem telefona.

Propisani obrasci dostupni su na adresi www.btopola.org.rs, u odelјku „E-uslige“ ali će se podnesci građana u pisanom obliku preuzimati u rad i kada nisu podneti na propisanim obrascima.

Telefonski brojevi i adrese elktronske pošte za podnošenje podnesaka građana

Odeljenje Broj telefona Adresa elektronske pošte
Odelјenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i privredu 024/715-059
Kiškarolj Zoltan
063/1088-700

građevinarstvo:
suzana.nesicpataki@btopola.org.rs

imovinsko-pravni poslovi:
sladjana.mudrinic@btopola.org.rs

Odelјenje za opštu upravu i društvene delatnosti Matičar          024/715-480      
Nada Mehaković
0638857262

Odeljenje za društvene delatnosti
024/715-708
      maticar@btopola.org.rs
 


nada.mehakovic@btopola.org.rs


 

vesna.janic@btopola.org.rs
radmila.uskokovic@btopola.org.rs

Odelјenje za finansije 024/715-470
063/8452-203
ildiko.fekete@btopola.org.rs
Odelјenje za inspekcijske poslove 063/8569-763 akos.fitz@btopola.org.rs
Odelјenje za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda

024/714-414

Pašti Oršolja
0631109027

naplatnasluzba@btopola.org.rs

Poštanska adresa za dostavlјanje podnesaka građana:

Opštinska uprava Bačka Topola

Maršala Tita 30

24300 Bačka Topola

Obustavlјanje rada sa strankama putem neposrednog kontakta sprovodi se do dana prestanka vanrednog stanja.