Naredba štaba za vanredne situacije na dan 03.11.2020. godine