Naredba štaba za vanredne situacije na dan 16.07.2020. godine