Naredba štaba za vanredne situacije na dan 03.08.2020 godine