31.NAREDBA-ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE-2020.11.25.