Naredba štaba za vanredne situacije na dan 08.09.2020. godine