Naredba štaba za vanredne situacije na dan 03.09.2020. godine