Naredba štaba za vanredne situacije na dan 01.09.2020. godine