Obaveštenje o radu interresorne komisije za vreme vanrednog stanja

Iako je usled proglašenja vanrednog stanja zbog izbijanja epidemije virusa obustavlјen rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je preporuku za organizovanje rada Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom (Interresorna komisija).

Rad Interresorne komisije sa strankama je organizovano  putem onlajn komunikacije.

Zahtev Komisiji za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom za pokretanje postupka procene može se preuzeti sa zvaničnog sajta Opštine Bačka Topola .

Popunjeni zahtevi dostavlјaju se na mail adresu arpad.mak@btopola.org.rs , ili putem nadležne predškolske , školske  i zdravstvene ustanove .

Podneti zahtevi rešavaće se po prioritetu.

Komunikaciju sa podnosiocima zahteva obavlјaće koordinator Interresorne komisije Arpad Mak.

Pre podnošenja  zahteva preporučuje se konsultacija sa koordinatorom Interresorne komisije radi obeštenja o tome koje dokumente treba priložiti uz zahtev.

Za sve potrebne informacije stranke se mogu obratiti na broj telefona 062 783821, kao i putem elektronske pošte na mail adresu arpad.mak@btopola.org.rs.