Stalna radna tela

      Za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine, davanje mišljenja na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština i vršenje drugih poslova u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom, obrazuju se stalna radna tela Skupštine

            Stalna radna tela Skupštine obrazuju se kao odbori. Odbori Skupštine su:

 1. Odbor za administrativno-mandatna pitanja,
 2. Odbor za izbor i imenovanja,
 3. Odbor za propise i upravu,
 4. Odbor za budžet, finansije, društveno-ekonomski razvoj i privredu,
 5. Odbor za društvene delatnosti, obrazovanje, socijalna pitanja, zdravstvo, omladinu i sport,
 6. Odbor za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti,i zaštitu i unapređenje životne sredine,
 7. Odbor za rad i razvoj mesnih zajednica i odnose sa verskim zajednicama,
 8. Odbor za poljoprivredu i razvoj sela,
 9. Odbor za predstavke i pritužbe,
 10. Odbor za nagrade i priznanja,
 11. Odbor za utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta,
 12. Odbor za borbu protiv korupcije,

            Pored stalnih radnih tela predviđenih ovim Poslovnikom, Skupština osniva posebna stalna radna tela Skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom, i to:

 1. Savet za mlade,
 2. Savet za rodnu ravnopravnost,
 3. Savet za zdravlje,
 4. Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa,
 5. Savet roditelja opštine,

Uslоvе zа rаd pоsеbnih rаdnih tеlа i оbаvlјаnjе stručnih i аdministrаtivnо-tеhničkih pоslоvа оbеzbеđuје Оpštinskа uprаvа