Javna preduzeća

Javno preduzeće "Tržnica" d.o.o

24300 Bačka Topola
Karađorđeva bb
Telefon/Fax: 024/715-198,024/715-151

Web prezentacija: www.trznicabt.co.rs

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća za održavanje pijace i pružanje usluga na njoj "TRŽNICA">>


Javno preduzeće za građevinsko zemljište, urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola

24300 Bačka Topola
Maršala Tita 70.
Telefon: 024/715-177,024/715-322, 024/715-240
Faks: 02/711-921
E-mail: jpgradzem@stcable.net

Web prezentacija: www.gradurbt.rs

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća za građevisnko zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje i urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola>>


Javno preduzeće komunalno stambeno građevinske delatnosti "Komgrad"

24300 Bačka Topola
Matije Korvina 18.
Telefon: 024/712-510
Faks: 024/715-711
E-mail: komgrad@stcable.rs  

Web prezentacija: www.komgrad.com

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća za komunalno stambene građevinske delatnosti "KOMGRAD">>