Predsednik opštine

Satmari Adrian

     Rođen je 1981. godine u Bačkoj Topoli. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Bačkoj Topoli, zatim je nastavio studije na Ekonomskom fakultetu a Subotici, gde je završio master studije na smeru menadžment. Od 2004. do 2007. godine je radio u Mac-Line d.o.o. u Segedinu, bavio se organizovanjem sajmova, kao što su Ekspo Bačka Topola, Privredni sajam u Subotici i predstavljanjem mađarske kulture na stručnim sajmovima u Novom Sadu, u Beogradu i u Budvi. Od 2009. godine je zaposlen u Opštinskoj upravi Bačka Topola u Odeljenju za finansije. Učestvovao je u uspešnoj realizaciji više prekograničnih IPA projekata. Od 2016. godine je član Opštinskog veća zadužen za razvoj opštine i javne nabavke.  

 


Kontakt: Bačka Topola, Maršal Tita 30.

Telefon: 024/715-899

E-mail: adrian.szatmari@btopola.org.rs

Izbor i nadležnosti predsednika opštine možete pročitati u statutu opštine