Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bačka Topola za 2022 god.

Skupština opštine Bačka Topola na svojoj sednici održanoj dana 29.07.2022.god. je po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 320-11-7009/2022-14 od dana 26.07.2022. god.  usvojila Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Bačka Topola za 2022. godinu koji se objavljuje u „Službenom listu opštine Bačka Topola“ kao i na www.btopola.org.rs.

Godišnji program>>