Dozvole za stavljanje u promet ili korišćenje naročito opasnih hemikalija

Dozvole se izdaju u skladu sa Pravilnikom o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 94/10, 55/11 i 15/13)


1. Dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija

      + Obrazac Zahteva za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naričito opasnih hemikalija sa spiskom hemikalija koje podnosilac namerava da stavi u promet (doc)

      + Uputstvo o utvrđivanju preventivnih mera za bezbedno čuvanje, skladištenje, odnosno korišćenje naročito opasnih hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 94/10)


2. Dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija

      + Obrazac Zahteva za izdavanje dozvole za korišćenje naričito opasnih hemikalija  (doc)


PITANJA I ODGOVORI

Za koje se hemikalije izdaje dozvola?

Naročito opasne hemikalije za koje je potrebna dozvola za obavljanje delatnosti prometa odnosno korišćenja jesu hemikalije, koje su klasifikovane u klase opasnosti navedene u Tabeli 1. odnosno Tabeli 2. Pravilnika o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija ("Službeni glasnik RS" br. 94/10, 55/11 i 15/13)

Kome jedinica lokalne samouprave izdaje dozvolu?

Jedinica lokalne samouprave izdaje:

      + dozvolu za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija - distributeru koji nije uvoznik

      + dozvolu za korišćenje naročito opasnih hemikalija - fizičkom licu koje namerava da koristi naročito opasne hemikalije

Za koje hemikalije nije potrebno izdavati dozvolu?

Od obaveze izdavanja su izuzeti:

      + hromati i katran ulja
      + eksplozivi
      + hemikalije koje se koriste u metalurgiji kao agensi za lemljenje, zavarivanje i elektroplatiniranje
      + boje za slikanje u obliku paste
      + motorna goriva
      + sredstva za zaštitu bilja
      + biocidni proizvodi
      + natrijum hidroksid i kalijum hidroksid