Községi közigazgatás

A Község jogait és kötelezettségeit illető közigazgatási teendők, valamint a Községi Képviselő-testület, a Községi elnök és a Községi Tanács meghatározott szakmai teendőinek ellátására, Községi Közigazgatási Hivatal alakul.

A Községi Közigazgatási Hivatal:

1. a Községi Képviselő-testület, a Községi elnök és Községi Tanács által meghozandó előírásokat és más aktusokat készít elő;

2. végrehajtja a Községi Képviselő-testület, a Községi elnök és Községi Tanács határozatait és más aktusait;

3. az igazgatási eljárásban, első fokon dönt a polgárok, a vállalatok, az intézmények és az egyéb szervezetek jogairól és kötelezettségeiről a Község eredeti hatáskörében;

4. ellátja a Községi Képviselő-testület jogszabályainak és egyéb általános aktusainak végrehajtása feletti közigazgatási felügyeleti teendőket;

5. végrehajtja a törvényeket és az egyéb előírásokat melyek végrehajtását a Községre ruházták;

6. ellátja a Községi Képviselő-testület, a Községi elnök és a Községi Tanács által meghatározott szakmai és egyéb teendőket;

7. a Községi hatáskörben elvégzett, illetve átruházott teendőiről jelentést nyújt be a Községi elnöknek, a Községi Tanácsnak és a Községi képviselő-testületnek, szükség szerint, de évente legalább egyszer.

            A Községi Közigazgatási Hivatal egységes szervként alakul meg.

            A Községi Közigazgatási Hivatalban a hasonló közigazgatási, szakmai és egyéb teendők ellátására szervezeti egységeket kell alakítani.

            A Községi Közigazgatási Hivatalt a jegyző vezeti.