Értesítés a mozgásképtelen személyeket ápoló és gondozó polgárok számára

Értesítjük Topolya község polgárait, hogy a mozgásképtelen vagy mozgásukban korlátozott személyeket, családtagokat ápoló és gondozó polgárok kérelmezhetik igazolás kiadását, amelynek alapján lehetővé válik számukra, hogy folyamatosan – 24 órában elérhetőek legyenek az említett személyek számára.

Az igazolás kiadására vonatkozó kérelem benyújtásához az űrlap letölthető a www.btopola.org.rs honlap E-szolgáltatás rovatában, de a polgárok beadványait akkor is feldolgozzuk, ha nem az előírt űrlapon nyújtották be.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

  • A kérelmező – a mozgásképtelen személyt ápoló és gondozó személy – személyi igazolványának fénymásolata
  • Az ápolt és gondozott személy személyi igazolványának fénymásolata
  • Szakorvosi lelet vagy a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap végzése, amely bizonyítja, hogy az illető személy ápolásra és gondozásra szorul

Topolya Községi Közigazgatási Hivatalában az említett igazolás kiadásával megbízott személy:

BOJANA DOZET VARGA
Telefon: 064/8624472
E-mail-cím: bojana.dozetvarga@btopola.org.rs