Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem

U sklopu projekta „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“ koji je podržan kroz Program razvojnog partnerstva (develoPPP.de) Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a koji sprovode Nemačka razvojna saradnja (GIZ), TeleGroup i NALED, Opštini Bačka Topola donirano je ukupno 9 najsavremenijih meteo stanica koje prate parametre od značaja za poljoprivrednu proizvodnju.

Meteo stanice su u stanju da prikupljaju podatke o mikroklimatskim uslovima u realnom vremenu, kao što su podaci o temperaturi i vlažnosti vazduha i zemljišta, količini padavina, vlažnosti lista, sunčevoj radijaciji, jačini vetra i slično ali i da predviđaju pojavu bolesti i štetočina za veliki broj poljoprivrednih kultura.

Podaci sa meteo stanica dostupni su svim zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta ali i vlasnicima privatnih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Opštine Bačka Topola.

Podatke sa meteo stanica moguće je koristiti kroz AgroLIFE digitalnu platformu za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom. Potrebno je da skinete mobilnu aplikaciju sa google prodavnice, besplatno se registrujete i počnete da upravljate svojom poljoprivrednom proizvodnjom putem ovog digitalnog asistenta. Više o AgroLIFE dostupno je na sledećoj adresi – www.mojagrolife.com.

Podaci sa meteo stanica takođe su dostupni i putem sledeće web stranice - https://farmer.agrolife.world/.

Za više informacija o projektu, AgroLIFE aplikaciji i meteo stanicama potrebno je obratiti se Agenciji za ekonomski razvoj.

Da biste putem ove web stranice pristupili podacima sa meteo stanica za Opštinu Bačka Topola potrebno je da koristite sledeće pristupne podatke:

Korisničko ime: BTopola

Šifra: meteo

trolist1trolist2