Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Бачка Топола