Енергетска ефикасност

Јавни конкурс соларни панели>>

Правилник>>


Јавни конкурс за домаћинства>>
Листа привредних субјеката>>
Правилник енергиа>>
Прилог 1 - пријавни образац Бачка Топола>>
Прилог 2 - Бачка Топола>>
Прилог 3 - изјава о истоветности података Бачка Тополаз>>
Прилог 4 - изјава о сагласности за прибављање података Бачка Топола>>
Изјава Прилог 5 Бачка Топола>>
Прилог 6 - Бачка Топола>>


Прелиминарна листа крајњих корисника за енергетске санације>>

Одлука о избору директних корисника-привредних субјеката>>

Прелиминарна листа директних корисника-привредних субјеката>>

Одлука о продужењу рока јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Општине Бачка Топола>>

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Општине Бачка Топола>>

Питање и одговори>>