Обавештење за давање предлога за додељивање признања «Про урбе» у 2022. години

Признање «Про урбе» се додељује физичким и правним лицима чија је делатност или животно дело допринело развоју општине Бачка Топола очувању традиција, афирмацији и све општем напретку образовања, културног живота, уметности, физичке културе, унапређењу животне средине и других видова стваралаштва на територији општине Бачка Топола.

Предлоге за додељивање признања «Про урбе» могу поднети грађани, правна лица.

Предлози се подносе Одбору за награде и признања до 1. јуна 2022. године.

Предлог за додељивањe признања «Про урбе» треба да садржи податке о правном или физичком лицу и писмено образложење.

Предлози се подносе на следећу адресу:

            Скупштина општине Бачка Топола

            Одбор за награде и признања

            ул. Маршала Тита бр. 38

            24300 Бачка Топола

Непотпуне и неблаговремене предлоге Одбор неће разматрати.

Одбор за награде и признања

Преузми обавештење>>