УКЉУЧИ СЕ И ТИ И УТИЧИ НА КРЕИРАЊЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ