Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у другом кругу у општини Бачка Топола- дигитално јавно надметање

Председник општине Бачка Топола је уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС бр. 320-11-2747/2022-14 од дана 17.03.2022. год., донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола и расписао Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини бр.320-66/2022-И.

Сходно  одредбама Правилника о условима и поступку давања у закупу и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС“, бр. 16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20, 133/20 и 63/2021) јавно надметање се одвија електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања.

Веб-апликација за спровођење јавног надметања доступна је на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште .

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 часова, дана 28.03.2022.године. Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини одржаће се дана 05.04.2022.год. са почетком у 12,00 часова.

 

Оглас>>

Сагласност>>

Закључак>>

Упутсво за закупце>>

Линк Управе за пољопривредно земљиште>>